duminică, 8 mai 2011

Fundaţia Euro-Mediteraneană Anna Lindh

Fundaţia Euro-Mediteraneană Anna Lindh este o fundaţie internaţională creată în 2005 de catre Consiliul Euro-Mediteranean de Miniştrii cu scopul de a promova cooperarea şi dialogul în zonă.
A fost creată în contextual unui acord de cooperare global între Uniunea Europeană şi Partenerii Mediteraneeni, acord cunoscut ca Declaraţia Barcelona.
Din anul 2007, Fundatia Universitara a Marii Negre a fost desemnata de catre Ministerul Afacerilor Externe drept coordonatoarea Retelei Nationale a Romaniei a ALF. Mai multe informatii despre ALF-Romania la adresa http://fumn-alfnetworkromania.blogspot.com/.

Misiune
Fundaţia joacă un rol crucial în modelarea spaţiului euro-mediteranean într-o zonă de cooperare, mobilitate şi pace. Contribuie activ la:
  • Promovarea cunoaşterii, recunoaşterii şi a respectului reciproc între religii şi credinţe, culturi şi valori; 
  • Identificarea, dezvoltarea şi promovarea zonei de convergenţă culturală între ţările euro-mediteraneene şi oameni; 
  • Încurajarea iniţiativelor care urmăresc promovarea dialogului; 
  • Promovarea dimensiunii umane a parteneriatului euro-mediteranean, dar şi consolidarea ordinii legii şi libertăţilor de bază; 
  • Sublinierea importanţei vitale ca toţi partenerii să încurajeze în toate privinţele, la nivel bilateral sau multicultural, dezvoltarea dimensiunii culturale şi umane în cadrul parteneriatului euro-mediteranean Acoperire geografica
Fundaţia este activă în cele 37 de state din cadrul Parteneriatului Euro-Mediteranean şi anume:
-    cele 27 de state europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Findlanda, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie.
-   Cei 10 parteneri mediteraneeni: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Moroco, Palestina, Siria, Tunisia, Turcia.

Structura

Fundaţia Anna Lindh este structurată ca o reţea de reţele. Aceasta include:
-   membrii reţelei: S-a format o reţea de instituţii interesate activ de promovarea dialogului între culturile din zona euro-mediteraneană. Lucrând în domenii diverse, toţi membrii contribuie la crearea unei zone de înţelegere reciprocă în regiunea euro-mediteraneană.
-   Coordonatorii de reţele: În momentul creării Fundaţiei Anna Lindh, fiecare guvern al celor 37 de state au numit o organizatie naţională drept coordonator al reţelei. Principalul rol al acestuia este suţinerea unităţii reţelei ALF şi reprezentarea Fundaţiei la nivel naţional.
-   Sediul Fundaţiei: Sediul situat în Alexandria, Egipt coordonează reţeaua sub conducerea Directorului Executiv. Preşedintele Fundaţiei este responsabil atât de afacerile externe, precum şi de prezidarea Consiliului (Advisory Council) care face recomandări Consiliului de Guvernatori (Board of Governors).


Programul şi resursele noastre
Fundaţia Anna Lindh oferă membrilor o varietate de servicii pentru promovarea dialogului intercultural şi a cunoaşterii. Susţine organizarea societăţii civile şi stimulează acţiunile colective.

Program şi campanii

Fundaţia organizează şi co-organizează proiectele care suţin dialogul euro-mediteranean. Lucrează în parteneriat cu reţelele sale şi cu instituţii regionale şi internaţionale precum UNESCO şi Consiliul Europei. Printre proiectele importante implementate în primul program de trei ani se numără workshop-uri şi programe de instruire, expoziţii de artă, activităţi de instruire a cadrelor didactice, întâlniri cu experţi, precum şi campanii de genul „Construieşte o punte” şi „1001 de acţiuni pentru dialog” (www.1001actions.org).

Oportunităţi de finanţare – fonduri ALF

Fundaţia acordă finanţare pentru implementarea de proiecte multiculturale în regiunea euro – mediteraneană. În fiecare an, sunt anunţate apeluri pentru finanţare pentru a selecta proiectele care promovează în cel mai bun mod dialogul în regiune. Pe parcursul ultimilor doi ani, au existat 6 apeluri pentru finanţare şi peste 1000 de organizaţii au beneficiat de ajutorul fundaţiei.


Premii
Fundaţia oferă premii anual:
-          Premiul EuroMed pentru Dialog între Culturi sărbătoreşte reuşitele indivizilor şi organizaţiilor în promovarea dialogului. Este oferit în parteneriat cu Fondazione Mediterraneo.
-          Premiul de Jurnalism pentru Dialog Cultural răsplăteşte producţiile jurnalistice excepţionale care contribuie la dialogul între culturi în regiunea euro-mediteraneană. Este oferit în parteneriat cu Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor.

Îmbunătăţirea sinergiilor între membri

Considerând că diversitatea Reţelei reprezintă o parte a unicităţii sale şi bazându-se pe motivaţia membrilor săi pentru a contribui activ la promovarea dialogului euro-mediteranean, Fundaţia Anna Lindh urmăreşte încurajarea sinergiilor prin:
-          Oferirea de informaţii referitoare la state, reţele şi membrii: Secţiunea privitoarea la Reţeaua de Reţele din cadrul site-ului ALF oferă posibiliatea de a intra în posesia de informaţii cu privire la diferite reţele.
-          Sprijin acordat membrilor în găsirea de parteneri: O bază de date online a reţelei oferă o descriere detaliată a tuturor membrilor. Această bază de date reprezintă o unealtă utilă în găsirea de parteneri.
-          Organizarea de întâlniri între membrii: ALF susţine organizarea de întâlniri între membrii la nivel naţional. La nivel internaţional, evenimentele organizate în cadrul programului Anna Lindh oferă de asemenea posibilitatea cunoaşterii membrilor din alte state.


  Instruirea membrilor:
Fundaţia oferă programe de instruire (traininguri) cu scopul de a le îmbunătăţi capacitatea acestora în dezvoltarea de proiecte regionale. Printre subiecte se numără dezvoltarea şi gestiunea reţelei, dezvoltarea unui proiect, aplicarea pentru fonduri, instruirea cadrelor didactice etc.

Observator al tendinţelor socio-culturale euro-mediteraneene
Fundaţia îşi asumă rolul de observator a coexistenţei în regiune prin dezvoltarea portalului său online şi prin publicarea unui raport anual care măsoară temperatura coexistenţei în regiune.

Cine suntem

Fundatia Universitara a Marii Negre (FUMN) a fost înfiintata în 1992 ca organizatie non-guvernamentala si non-profit, care activeaza pentru crearea unei spatiu al cooperarii academice si culturale în regiunea Marii Negre. Prilejul a fost dat de crearea organizatiilor, guvernamentala si parlamentara, ale Marii Negre. La reuniunea de vârf de la Istanbul, initiativa unui „grup de profesori români”, în frunte cu diplomatul si academicianul Mircea Malita, a fost anuntata oficial, ceea ce a dat drept de intâietate României, determinând celelalte tari sa aleaga initiative în alte domenii. FUMN a ramas astfel si prima organizatie din domeniul societatii civile care îsi propunea sa sustina în acest plan ideile de cooperare urmarite de forurile oficiale ale tarilor membre (România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Rusia, Ucraina ca tari riverane, la care s-au alaturat Armenia, Azerbaijanul, Grecia, Moldova si Albania).


Prin misiunea, experienta si competentele sale unice în Europa de Sud-Est, pe parcursul celor 20 ani de activitate FUMN a devenit o institutie cu profil bine definit, dezvoltând programe de cercetare si instruire post-universitara în domenii de maxim interes pentru Europa si regiunea Marii Negre.
Prin activitatea sa, FUMN îsi propune sa raspunda unor nevoi urgente, insuficient acoperite de programele oficiale si guvernamentale ale regiunii, activând pentru consolidarea societatii civile si a comunitatii academice, pentru sprijinirea eforturilor tarilor din Europa de Sud-Est în rezolvarea unora dintre cele mai presante probleme actuale: consolidarea pacii, prevenirea conflictelor, buna guvernanta, învatamânt si TIC, restructurarea economica, integrarea în circuitul economic regional si mondial, schimbarea mentalitatii privind modernitatea, toleranta, capacitate de a participa în proiecte comune, o buna vecinatate si parteneriat regional.
În cei 20 ani de activitate, FUMN a oferit aproape 150 de cursuri de vara internationale pentru specialisti din diverse domenii si cercetatori, studenti si tineri absolventi de universitate, gazduind anual peste 1000 de participanti din peste 40 de tari. În ultimii ani, FUMN a devenit gazda unor noi grupuri de cercetare, experienta si cadrul sau de lucru devenind o platforma comuna pentru proiecte si centre de studii.

Din anul 2007, Fundatia Universitara a Marii Negre a fost desemnata de catre Ministerul Afacerilor Externe drept coordonatoarea Retelei Nationale a Fundaţiei Euro-Mediteraneene Anna Lindh, retea formata in momentul de fata din 20 de ONG-uri.
 

Înca de la înfiintare, FUMN s-a bucurat de orientarea si patronajul unui mare numar de personalitati din întreaga lume, precum si de îndrumarea unor organizatii internationale ca UNESCO, UNITAR, UNU, CEPES. În 1999, FUMN i s-a acordat Statut Special Consultativ pe lânga ECOSOC/ONU ca ONG international, stabilind reprezentante permanente la New York, Geneva si Viena.
Consiliul Stiintific a avut initial ca Presedinte de onoare pe Jacques Yves Cousteau si a numarat personalitati din lumea stiintei, culturii si politicii: trei laureati ai Premiului Nobel, trei fosti presedinti de state, presedinti de organizatii internationale, rectori si universitari, scriitori si savanti.

Cercetare 
Prima carte publicatã în editura sa a fost lucrarea Profesorului Gheorghe Păun: Artificial Life. Grammatical Models.
FUMN a cooperat strâns cu Prof. Gheorghe Păun (Institutul de Matematicã al Academiei Române), Prof. Cristian Calude (New Zealand, University of Auckland, Department of Computer Science) şi cu şcoala de lingvisticã matematică a Acad. Solomon Marcus în domeniul calculului neconvenţional.
Cercetările de ecologie şi biologie marinã s-au efectuat în colaborare cu Institutul de Studii Marine din Constanţa şi cu Institutul de Ecologie şi Geologie Marinã (Prof. Panin, Prof. Gomoiu şi Prof. Bologa , membri corespondenţi ai Academiei Române).
Cele două centre permanente de  cercetare ale FUMN sunt Centrul pentru Studierea si Prevenirea Conflictelor şi Laboratorul pentru Tehnologia Informatiei in Educatie.


Centrul pentru Studierea si Prevenirea Conflictelor
Corespunzător locului pe care studiul conflictelor îl ocupã în preocupările FUMN, a fost creat Centrul pentru Studierea ŞI PrevenirEA Conflictelor, a cărui dimensiune regionalã a fost sprijinitã după 2000 printr-un proiect ONU şi de către un grant ştiinţific naţional prin programul CERES al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.
În fiecare an, cel puţin un curs sau o reuniune a fost consacratã prevenirii sau rezolvării pe cale paşnicã a conflictelor. Un loc principal l-au ocupat teoria şi practica negocierilor. Treptat s-a conturat din dezbaterile care au antrenat numeroşi specialişti ai Balcanilor şi zonei Mãrii Negre, abordări noi bazate pe experienţele acestor regiuni şi ale Europei, cristalizate sub numele "şcoala proiectului comun" sau "şcoala de la Marea Neagrã". Un simpozion organizat în 1997 la Mangalia cu sprijinul instituţiilor elveţiene, a fost un moment de răscruce în fixarea  acestor idei. Ţinute  în prezenţa Secretarului General  BSEC, lucrările  au fost publicate în limba engleză într-un număr special al revistei Romanian Journal of Internaţional Affairs sub titlul Conflictele de la Marea Neagră
În decembrie 2001 împreună cu Fundaţia Ebert Stiftung, FUMN a organizat simpozionul "Noua generaţie de conflicte a sec.XXI". Seria de studii a fost iniţiatã prin publicarea unui articol al Prof. Radovan Vukadinovic (Croaţia).

Laboratorul pentru tehnologia informatiei in educatie
Cercetare şi dezvoltare în domeniul noilor aplicaţii ale Tehnologiei Informaţiei pentru învăţământul superior. FUMN a creat LABORATORUL pentru TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ÎN EDUCAŢIE cu scopul oferii soluţii inovative problemelor actuale ale integrării sistemelor tehnologice, de cunoaştere şi învăţare în cadrul noii Societăţi a Cunoaşterii. În contextul transformărilor globale din domeniul educaţiei, LITE îşi propune:
    > promovarea inovaţiei în sistemul educaţional, participând activ la crearea componentelor noii Societăţii Informaţionale
    > participare activă la procesul de reformă a învăţământului în România şi asistenţă pentru eforturi similare din alte ţări;
   > sprijinirea procesului de creare a unui sistem de învăţământ superior deschis, bine integrat la nivel internaţional, în România şi regiunea Mării Negre.


Initiative regionale
FUMN a iniţiat crearea unei reţele de Universităţi a Mării Negre, bazându-se pe schimbul de experienţă cu Universitatea Mării Baltice (Uppsalla) şi cu Universitatea Mării Mediterane (Roma). Printr-o reuniune pregătitoare şi o Conferinţă constitutivă, organizată împreună cu Universitatea din Constanţa al cărei rector, a devenit primul preşedinte al reţelei, a fost creată BSUN. În prezent BSUN numără peste 100 de universităţi. Preşedintele, turc a organizat Conferinţa de la Istanbul (2000) şi preşedintele următor, azer, pe cea de la Baku (2002). Numeroase activităţi FUMN au drept colaboratori principali membri ai BSUN.
În prezent BSUN a creat în sânul său Consorţiul de universităţi pentru studiul prevenirii conflictelor condus de CPSC al FUMN şi Centrul pentru studiul tehnologiilor informatice în educaţia superioară condus de LITE.
Astfel a fost formalizată colaborarea cu cele 100 de universităţi, care pe aceste două teme reprezintă partenerii noştri constanţi.